Een levensverzekering betaalt een kapitaal uit aan de verzekeringsnemer op een vooraf bepaald moment. Meestal is dat bij de pensionering. Indien de verzekeringsnemer overlijdt dan betaalt de verzekering het kapitaal uit aan een begunstigde. Maar een levensverzekering kan ook worden gebruikt om het saldo van een hypothecaire lening terug te betalen bij het overlijden van de verzekerde. Er bestaan heel wat soorten levensverzekeringen. We stellen ze graag even aan je voor.

Pensioensparen als levensverzekering

Een wettelijk pensioen geeft je al lang niet meer voldoende financiële ademruimte om comfortabel van je welverdiende rust te genieten. Door te kiezen voor pensioensparen via een levensverzekeringscontract kan je voor jezelf een extraatje voorzien. Je mag enkel het jaarlijks vastgesteld maximumbedrag niet overschrijden.

Eén van de grote voordelen is dat je geniet van kapitaalsbescherming en van een gewaarborgde rentevoet, garanties die je niet hebt bij pensioenspaarfondsen van de bank. Je hebt bovendien recht op een belastingvermindering van 30 procent op het geïnvesteerde bedrag. Daarvoor zijn er echter wel enkele voorwaarden:

  • De looptijd van je spaarplan moet minstens 10 jaar zijn
  • De opbrengst moet jou ten goede komen, of bij je overlijden komt het ten goede van je echtgenoot of bloedverwanten tot in de tweede graad.
  • Bij je belastingaangifte voeg je telkens een fiscaal attest toe.

Pensioensparen via verzekeringscontracten met looptijden van minstens tien jaar geven recht op een interessante eindbelasting via ‘vervroegde heffing’. Dat betekent dat je op je zestigste verjaardag automatisch een belasting van 10% op het gekapitaliseerde bedrag van je stortingen betaalt. Op het moment van uitbetaling betaal je dan zelfs geen belastingen meer.

 

Is je verzekeringscontract jonger dan tien jaar? Dan betaal je belastingen op het moment dat de looptijd van jouw contract tien jaar is.

Lange termijn sparen als levensverzekering

Sparen op lange termijn levert een mooi rendement en een fiscaal voordeel. Langetermijnsparen kan al vanaf een klein bedrag. Dat betaal je jaarlijks in één premie of maandelijks in kleinere bijdragen.

Om recht te hebben op het fiscale voordeel kies je voor een spaarformule van langer dan 10 jaar. Je krijgt dan een belastingvermindering van 30% op het geïnvesteerde bedrag. Je inkomen bepaalt het maximumbedrag dat je jaarlijks fiscaal kan aftrekken.

Op zoek naar een goed plan voor langetermijnsparen? Kom bij ons langs voor een aanbod op maat!

Beleggen in levensverzekeringen

Beleggen in een levensverzekering brengt doorgaans meer op dan kiezen voor een klassieke spaarrekening. Je kan kiezen voor beleggen in producten met een gegarandeerd kapitaal of voor beleggen via beleggingsfondsen.

Kies je voor een gegarandeerd kapitaal dan heb je recht op een vaste rentevoet en eventueel een bonus. Bovendien ben je vrijgesteld van roerende voorheffing indien je kiest voor een belegging met een looptijd van minstens 8 jaar en 1 maand.

Wil je beleggen via beleggingsfondsen dan is je kapitaal niet gegarandeerd. Het rendement hangt af van de fondsen zelf. Dat houdt meer risico in, maar bij een gunstig investeringsklimaat kan de opbrengst een pak hoger liggen.

Geen eenvoudige keuze. Wij adviseren je graag over mogelijkheden en risico’s.

Schuldsaldo verzekering

De schuldsaldoverzekering is een vorm van levensverzekering die het openstaande saldo van je lening aan de bank terugbetaalt mocht je tijdens de looptijd van de lening overlijden. Dankzij deze verzekering zijn je nabestaanden verlost van een mogelijke financiële last. Zonder de schuldsaldoverzekering zouden zij namelijk opdraaien voor het resterende saldo.

Het grote verschil met een klassieke levensverzekering is dat die een gegarandeerd kapitaal oplevert bij overlijden of na de verzekeringstermijn, terwijl een schuldsaldoverzekering een afbouwend kapitaal garandeert. Namelijk het nog openstaande saldo van je lening, wat steeds kleiner wordt.

Onder specifieke voorwaarden komt een schuldsaldoverzekering ook in aanmerking voor belastingvermindering. Wil je er meer over weten? Maak gerust een afspraak of kom vrijblijvend bij ons langs.