Je bent als werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Daarmee bescherm je jezelf tegen de kosten als gevolg van ongevallen die je werknemers tijdens de arbeidstijd tegen kunnen komen. We vertellen je er graag alles over.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Een verzekering arbeidsongevallen dekt alle kosten die het gevolg zijn van een ongeval van je medewerkers op het werk, maar ook op weg van en naar het werk.

De verzekering is verplicht. Sluit je als werkgever geen arbeidsongevallenverzekering af dan wordt je automatisch aangesloten bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.  Zo zijn je werknemers tenminste verzekerd. Maar let op: er worden hoge boetes opgelegd aan werkgevers die aan hun verplichting verzaken en geen verzekering nemen.

Ons zakenkantoor stelt je graag de beste formules op de markt voor. Neem vrijblijvend contact op voor een voorstel op maat.

Welke risico’s worden gedekt?

De arbeidsongevallenverzekering komt tussen wanneer de medewerker een ongeval heeft op het werk en ook ten gevolge van het werk. Wanneer de medewerker plots ziek wordt op het werk zonder dat er een aantoonbare link is met de beroepsactiviteit zelf dan komt de verzekering niet tussen.

Maar ook ongevallen op weg van of naar het werk worden vergoed, tenminste wanneer dat ongeval gebeurde op de normale weg tussen de woon- en de werkplaats.

De verzekeraar komt tussen voor de medische kosten, eventuele repatriëringskosten ten gevolge van het ongeval. De arbeidsongevallenverzekering kan ook tussenkomen in de schadevergoeding voor de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. In het ultieme geval van overlijden van een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval zal de verzekeraar ook de begrafeniskosten op zich nemen.

Een verzekering arbeidsongevallen is verplicht. Je laat je als werkgever best goed informeren over de mogelijkheden die er zijn en de bescherming die je geniet. Uiteraard kan je bij ons kantoor terecht voor alle informatie en advies.