Door ziekte of ongeval kan het zijn dat je plots niet meer in staat bent om (tijdelijk) te werken. Voor een zelfstandige kan de kloof tussen het inkomen en de ziekte-uitkering erg groot zijn. Met de verzekering gewaarborgd inkomen kan je je beschermen tegen dat risico.

Verzekering gewaarborgd inkomen, wat is het?

Stel: je werkt als zelfstandige en de winst die je uit je zaak haalt is ook je enige inkomen. Maar plots wordt je ernstig ziek en ben je voor langere periode arbeidsongeschikt. Je kan je zaak niet meer runnen en je inkomen valt weg.

Dankzij de sociale bijdragen die je als zelfstandige betaalt heb je recht op een ziekte-uitkering. Maar die zal ver onder je normale inkomen liggen. Het wordt dan moeilijk om je gebruikelijke levensstandaard aan te houden.

De verzekering gewaarborgd inkomen beschermt je tegen dat plotse inkomensverlies. Je verzekeraar zal je op bepaalde momenten en gedurende een afgesproken periode een bedrag uitbetalen om je verloren inkomen te compenseren. De periode en de hoogte van dat bedrag zijn vastgelegd in de verzekeringspolis.

Waarop letten wanneer je een verzekering gewaarborgd inkomen afsluit?

Afhankelijk van je situatie en van je wensen zal ons kantoor je een voorstel op maat doen. We geven je graag enkele aandachtspunten mee die de inhoud van je polis zullen bepalen:

  • De hoogte van het gewaarborgd inkomen: het spreekt voor zich dat het bedrag dat je in geval van inkomensverlies uitgekeerd krijgt afhangt van de verzekeringspremie die je betaalt. Dat bedrag zal in de polis worden opgenomen
  • Periode: we leggen contractueel vast voor welke periode de verzekering gewaarborgd inkomen geldt. In de meeste gevallen is dat tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, maar hier kunnen uitzonderingen op worden gemaakt.
  • Welke risico’s worden gedekt? De gedekte risico’s kunnen per verzekeraar verschillen. Wij zullen samen met jou nagaan welke polis het best bij jouw situatie past.
  • Wachttijd: bij de meeste verzekeraars geldt er een wachttijd vooraleer je gebruik kan maken van het vervangend inkomen. Je moet dus al gedurende een bepaalde periode premies hebben betaald. Zo is het ook niet mogelijk om dergelijke verzekering af te sluiten op het moment dat je al arbeidsongeschikt

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt je als zelfstandige of ondernemer veel veiligheid in geval van onvoorzien inkomensverlies. Kom zeker eens praten met ons over de formule die het best bij je past!